Nâng cao chất lượng giáo dục và rèn luyện thể chất học sinh - sinh viên tại PHĐT Cẩm Phả

 Nâng cao chất lượng giáo dục và rèn luyện thể chất học sinh - sinh viên tại PHĐT Cẩm Phả

 Công tác Giáo dục học sinh sinh viên (GD HSSV) là một trong những công tác trọng tâm của Nhà trường với mục đích chăm lo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho HSSV trong học tập, nghiên cứu và sinh hoạt, nhằm thực hiện mục tiêu là đào tạo con người phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe và ý thức nghề nghiệp cao, sớm có khả năng đáp ứng, thích nghi với yêu cầu và thực tiễn lao động sản xuất.

Công tác giáo dục HSSV tại Phân hiệu Đào tạo Cẩm Phả được duy trì và tổ chức thực hiện tốt theo đúng quy định của Nhà trường từ đó góp phần rèn luyện được nền nếp, tác phong kỷ luật và tác phong công nghiệp trong học sinh. Các hoạt động đã được tổ chức thực hiện có hiệu quả, Lãnh đạo Nhà trường quan tâm chỉ đạo, các lĩnh vực được coi là điểm nóng như an ninh trật tự khu ký túc xá (KTX), vệ sinh phòng ở, phục vụ ăn... được chú trọng tập trung giải quyết.

Phòng đào tạo - Công tác HSSV đã có được sự phối hợp với các khoa nghề, giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lý, giáo dục học sinh, kiểm tra an ninh nội vụ KTX. Các hoạt động phong trào TDTT được tổ chức thường xuyên, một số hoạt động sử dụng thiết bị tập thể dục ngoài trời đã thu hút đông đảo học sinh tham gia. Đoàn thanh niên phân hiệu hỗ trợ và hướng dẫn các phòng ở tại Ký túc xá - Khu C tập trung học ôn theo đề cương; giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kỳ thi học kỳ 1 năm 2022, góp phần nâng cao hiệu quả công tác học tập và rèn luyện của học sinh toàn phân hiệu.

 

Hình ảnh các em học sinh tham gia  các hoạt động TDTT tại PHĐT Cẩm Phả