Phân Hiệu Đào tạo Cẩm Phả

 Phân Hiệu Đào tạo Cẩm Phả

Ban lãnh đạo phân hiệu:

1/ Đ/c Vũ Hồng Thái - Trưởng phân hiệu

2/ Đ/c Phạm Hùng Sơn - Phó trưởng phân hiệu

 Tên đơn vị: Phân Hiệu Đào Tạo Cẩm Phả

Địa chỉ: Phường Quang Hanh - TP Cẩm Phả - Quảng Ninh

Cơ cấu tổ chức:

1/ Ban lãnh đạo phân hiệu

2/ Phòng Hành chính tổng hợp

3/ Phòng Đào tạo Cẩm Phả

4/ Phòng Công tác - Học sinh sinh viên Cẩm Phả

5/ Khoa Cơ điện 1

6/ Tổ Kế toán Cẩm Phả

7/ Khoa Hầm lò 1

8/ Khoa Ô tô Quang Hanh