Đảng ủy trường CĐTKV ký quy chế phối hợp đào tạo lao động cho Tập đoàn TKV với Huyện ủy các huyện tại tỉnh Lai Châu.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Nhà trường là “Phải đảm bảo tuyển đủ lao động thợ lò đáp ứng nguồn nhân lực của các Doanh nghiệp thuộc TKV” từ ngày 22/10 đến ngày 26/10/2018 tại tỉnh Lai Châu, Đảng ủy trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam có chuyến công tác làm việc với các Huyện ủy huyện Than Uyên, Phong Thổ, Tam Đường về công tác phối hợp tuyển sinh, đào tạo gắn với giải quyết việc làm cho cán bộ đảng viên, nhân dân, người lao động trên địa bàn, do đ/c Nguyễn Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban giám hiệu, Bí thư Đoàn trường, TP. HCTH, P.TSMT, P. TSUB; về phía lãnh đạo các Huyện ủy có Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND, Bí thư Đảng ủy các xã, lãnh đạo phòng LĐTBXH, Bí thư Huyện đoàn, Giám đốc Trung tâm GDTX – GDNN, Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Nhà trường là “Phải đảm bảo tuyển đủ lao động thợ lò đáp ứng nguồn nhân lực của các Doanh nghiệp thuộc TKV” từ ngày 22/10 đến ngày 26/10/2018 tại tỉnh Lai Châu, Đảng ủy trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam có chuyến công tác làm việc với các Huyện ủy huyện Than Uyên, Phong Thổ, Tam Đường về công tác phối hợp tuyển sinh, đào tạo gắn với giải quyết việc làm cho cán bộ đảng viên, nhân dân, người lao động trên địa bàn, do đ/c Nguyễn Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban giám hiệu, Bí thư Đoàn trường, TP. HCTH, P.TSMT, P. TSUB; về phía lãnh đạo các Huyện ủy có Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND, Bí thư Đảng ủy các xã, lãnh đạo phòng LĐTBXH, Bí thư Huyện đoàn, Giám đốc Trung tâm GDTX – GDNN, Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn.

Đoàn công tác Nhà trường làm việc với Huyện ủy huyện Than Uyên

Đoàn công tác Nhà trường làm việc với Huyện ủy huyện Than Uyên

Tại buổi làm việc đoàn công tác của Nhà trường cùng các Huyện ủy đã thảo luận và thống nhất quy chế phối hợp về công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động địa phương giai đoạn 2018 - 2020 cũng như kế hoạch thực hiện quy chế. Theo đó Đảng ủy Nhà tường cùng các Huyện ủy phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp ủy có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi bên và tổ chức đảng, đảng viên, các tổ chức quần chúng, người lao động trên địa bàn các huyện. Đặc biệt phối hợp thực hiện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm ổn định cho người lao động trên địa bàn; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên, nhân dân người lao động trên địa bàn tích cực tham gia chương trình học học nghề để có việc làm ổn định tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; chỉ đạo tổ chức các chương trình, kế hoạch tư vấn giới thiệu việc làm. Ngoài ra buổi làm việc chỉ rõ và đề ra phương hướng khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong việc tuyển sinh lao động chưa qua đào tạo trên địa bàn: tâm lý ngại học dài; ý thức kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp chưa tốt; tính tự ái, tự ti; rào cản về tâm lý, văn hóa dân tộc...

Đoàn công tác Nhà trường làm việc với Huyện ủy huyện Phong Thổ

Tại đây đại diện lãnh đạo các Huyện ủy khẳng định sẽ tăng cường công tác tư vấn, tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp – việc làm cho cán bộ đảng viên, nhân dân, người lao động tại địa phương có việc làm, thu nhập ổn định theo chương trình đào tạo nghề, làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; chỉ đạo các xã/thị trấn trực thuộc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyển chọn, đưa người lao động trong độ tuổi có đủ điều kiện để đi học nghề, phấn đấu hàng năm mỗi xã/thị trấn tuyển dụng được từ 3 đến 5 lao động; phối hợp hỗ trợ trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam xử lý kịp thời các vướng mắc về triển khai kế hoạch tuyên truyền, tư vấn tuyển dụng, cũng như các thủ tục, hồ sơ đảm bảo quyền lợi của người dự tuyển. 

Đoàn công tác Nhà trường làm việc với Huyện ủy huyện Tam Đường

Trong chuyến công tác, Đảng ủy Nhà trường đã tổ chức 3 Hội nghị ký “Quy chế phối hợp tuyển sinh đào tạo lao động tại địa phương làm việc cho các doanh nghiệp thuộc TKV” tại 3 huyện trên tỉnh Lai Châu.