Thành tích Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam đạt được qua các thời kỳ

Thành tích Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam đạt được qua các thời kỳ

Thành tích Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam đạt được qua các thời kỳ:

- Huân chương lao động hạng Ba (năm 1985);

- Huân chương lao động hạng Nhì (Năm 1990);

- Huân chương lao động hạng Nhất (Năm 1995);

- Huân chương độc lập hạng Ba (Năm 2005);

- Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ (Năm 2005 – 2006);

- Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ (Năm 2008 – 2009);

- Huân chương độc lập hạng Ba (Năm 2000);

- Huân chương độc lập hạng Nhì (Năm 2005);

- Huân chương độc lập hạng Nhất (Năm 2010);

- Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ (Năm 2014 – 2015);

- Nhiều năm liền được Chính phủ và các Bộ, ngành: Bộ Công nghiệp, Bộ Lao động TB&XH, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, UBND Tỉnh Quảng Ninh tặng nhiều Bằng khen và Giấy khen, Cờ thưởng và các danh hiệu cao quý khác.