Danh sách nhân sự khoa Ô tô Móng Cái - PHĐT Móng Cái

 Danh sách nhân sự khoa Ô tô Móng Cái - PHĐT Móng Cái

 1/ Đ/c Bùi Đình Văn - Trưởng khoa

2/ Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Chuyên viên giáo vụ khoa

 3/ Đ/c Đinh Văn Thành - Giáo viên

4/ Đ/c Nguyễn Văn Nghi - Giáo viên

5/ Đ/c Trần Minh Hồng - Giáo viên

6/ Đ/c Đào Văn Hạnh - Giáo viên

7/ Đ/c Cao Ngọc Cả - Giáo viên

8/ Đ/c Hoàng Xuân Dũng - Giáo viên

9/ Đ/c Cao Văn Hùng - Giáo viên

10/ Đ/c Tô Văn Đông - Giáo viên

11/ Đ/c Đinh Tiến Dũng - Giáo viên

12/ Đ/c Ngô Quang Hưng - Trưởng bộ môn thực hành lái xe ô tô

13/ Đ/c Ngô Minh Tuấn - Giáo viên

14/ Đ/c Phạm Huy Trang - Trưởng bộ môn lý thuyết lái xe ô tô

15/ Đ/c Nguyễn Ngọc Hải - Giáo viên

16/ Đ/c Bùi Viết Hùng - Giáo viên

17/ Đ/c Tô Thanh Tùng - Giáo viên

18/ Đ/c Đinh Đức Quảng - Giáo viên

19/ Đ/c Phạm Văn Trung - Giáo viên

20/ Đ/c Nguyễn Xuân Hoằng - Giáo viên

21/ Đ/c Lê Trung Thành - Giáo viên

22/ Đ/c Giản Tiến Nam - Giáo viên

23/ Đ/c Tô Ngọc Đạt - Giáo viên

 24/ Đ/c Lương Văn Trường - Giáo viên

25/ Đ/c Bùi Kim Điền - Giáo viên

26/ Đ/c Lê Hưng - Giáo viên

27/ Đ/c Lê Trung Hiếu - Giáo viên

28/ Đ/c Nguyễn Minh Tuân - Giáo viên

29/ Đ/c Trần Ngọc Hải - Giáo viên'

30/ Đ/c Lê Văn Đoàn - Giáo viên