Trung tâm Huấn luyện an toàn lao động và đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia

Trung tâm Huấn luyện an toàn lao động và đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia

Ban lãnh đạo trung tâm:

1/ Đ/c Lê Hồng Vỹ - Giám đốc trung tâm

2/ Đ/c Vũ Ngọc Chuyên - Phó giám đốc trung tâm

 Tên đơn vị: Trung tâm Huấn luyện an toàn lao động và đánh giá kỹ nawnng nghề Quốc Gia

Địa chỉ: Ngõ 2 Bạch Long - Phường Bạch Đằng - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Cơ cấu tổ chức:

1/ Phòng Thanh tra kiểm định và đảm bảo chất lượng

2/ Khoa Huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động

3/ Khoa Đánh giá kỹ năng nghề Quốc Gia