Trung tâm Tuyển sinh và giới thiệu việc làm

 Trung tâm Tuyển sinh và giới thiệu việc làm

Ban lãnh đạo trung tâm:

1/ Đ/c Vũ Văn Thịnh - Giám đốc trung tâm

2/ Đ/c Trương Thị Phượng - Phó giám đốc trung tâm

3/ Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó giám đốc trung tâm

 Tên đơn vị: Trung tâm Tuyển sinh và giới thiệu việc làm

Địa chỉ: Số 8 Chu Văn An - Phường Hồng Hải - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Cơ cấu tổ chức:

1/  Phòng Nghiệp vụ tuyển sinh

2/ Phòng Tuyển sinh doanh nghiệp 1

3/ Phòng Tuyển sinh doanh nghiệp 2

4/ Phòng Tuyển sinh doanh nghiệp 3

5/ Phòng Tuyển sinh Thái Nguyên

6/ Phòng Tuyển sinh Miền Trung

7/ Phòng Tuyển sinh Đông Bắc

8/ Phòng Tuyển sinh Tây Bắc

9/ Phòng Tuyển sinh Uông Bí