Danh sách nhân sự phòng Kế hoạch vật tư - Kỹ thuật an toàn

 Danh sách nhân sự phòng Kế hoạch vật tư - Kỹ thuật an toàn

 Tên đơn vị: Phòng Kế Hoạch Vật Tư - Kỹ Thuật An Toàn

Địa chỉ: Số 8 Chu Văn An - Phường Hồng Hải - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3619.098

Danh sách nhân sự: 

1/ Đ/c Lê Hải Hòa - Trưởng phòng

2/ Đ/c Dương Thị Lan Hương - Phó trưởng phòng

3/ Đ/c Lê Văn Kiên - Phó trưởng phòng

4/ Đ/c Bùi Thị Vân Anh - Chuyên viên quản lý thiết bị vận tải

5/ Đ/c Nguyễn Thanh Trâm - Chuyên viên vật tư, thiết bị

6/ Đ/c Đồng Thị Hồng Liên - Chuyên viên tổng hợp kiêm thủ kho vật tư VP Hạ Long

7/ Đ/c Nguyễn Bắc Sơn - Chuyên viên vật tư, thiết bị

8/ Đ/c Bùi Kim Cúc - Chuyên viên vật tư, thiết bị

9/ Đ/c Lê Trung Kiên - Chuyên viên kế hoạch, giá thành